Vantaan Energia Oy – HWP-hanke, allianssimalli

Mäkitalo toimii oikeudellisena neuvonantajana Vantaan Energia Oy:lle yhtiön vaarallisen jätteen polttolaitosta koskevaan HWP-hankkeeseen liittyen. Hankkeen toteutustyyppi on allianssimalli. Hanke vaatii perusteellista energiatoimialan tuntemusta ja kokemusta allianssihankkeiden toteutuksesta sekä sopimusriskien hallinnasta uuden teknologian projekteissa.

Toimimme oikeudellisena neuvonantajana Vantaan Energia Oy:lle hankkeessa, jossa yritys kehittää ja suunnittelee uutta allianssimallilla toteutettavaa vaarallisen jätteen polttolaitosta lämmön tuotantoa ja fossiilisten polttoaineiden korvaamista varten (HWP-laitos). Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kiertotalouden roolia yhtiön liiketoiminnassa.

Käytettävien jätejakeiden polttamiselle ei ole olemassa tällä hetkellä Suomessa vaihtoehtoista teknologiaa, joten laitos vähentää jätteiden ulkomaille viennin tarvetta lisäämällä kotimaista käsittelykapasiteettia. Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on noin 45 000 tonnia / Vuosi, josta voidaan tuottaa kaukolämpöä noin 150 GWh.

Laitoksen arvioitu käyttöönotto tapahtuu vuonna 2024.

HWP-hanke vaatii perusteellista energiatoimialan tuntemusta ja kokemusta sopimusriskien hallinnasta uuden teknologian projekteissa.

Lisätietoa antaa

Tiimi