Vantaan Energia Oy – CWW-hanke

Mäkitalo toimii neuvonantajana Vantaan Energia Oy:lle kaikissa yhtiön CWW-hankkeeseen (kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitos) liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Hanke edellyttää perusteellista energiatoimialan tuntemusta ja kokemusta sopimusriskien hallinnasta uuden teknologian projekteissa.

Toimimme neuvonantajana Vantaan Energia Oy:lle sen kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitoshankkeessa, jossa yhtiö kehittää ja suunnittelee uutta allianssimallilla toteutettavaa vaarallisen jätteen polttolaitosta, jossa polttoaineena käytettäisiin kierrätyskelvotonta arseenipitoista kyllästettyä puujätettä.

Kyllästetyn puun lisäksi laitoksella poltettaisiin myös muita kierrätyskelvottomia jätteitä, kuten pintakäsiteltyä puuta sekä puu-, kuitu-, muovi- ja tekstiilijäännösmateriaaleja. Hanke on olennainen osa Vantaan Energia Oy:n strategiaa, jonka avulla yhtiö luopuu fossiilisista polttoaineista Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä ja vahvistaa kiertotalouden roolia energiantuotannossaan. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan laitos voisi tuottaa noin 90 – 180 GWh lämpöä.

CWW-hanke vaatii perusteellista energiatoimialan sekä ympäristöoikeudellisen sääntelyn tuntemusta ja kokemusta sopimusriskien hallinnasta uuden teknologian projekteissa.

Lisätietoa antaa

Tiimi