Tampereen Sähkölaitos Oy – biovoimalaitoshanke Naistenlahti 3

Mäkitalo toimii oikeudellisena neuvonantajana Tampereen Sähkölaitos Oy:lle yhtiön Naistenlahti 3 -biovoimalahankkeessa.

Vastaamme projektin juridisesta asiantuntijuudesta muun muassa julkisissa hankintamenettelyissä, sopimusneuvotteluissa, oikeudellisessa projektihallinnassa ja projektin rahoitukseen liittyvässä neuvonannossa.

Naistenlahti 3

Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen polttoaineena käytetään pääasiassa bioenergiaa, jolloin jyrsinturve jää toissijaiseksi polttoaineeksi. Voimalaitos toimii kaukolämmön peruskuormalaitoksena vuosittain syyskuusta kesäkuuhun 191 MW:n höyrykapasiteetillaan. Laitoskonsepti perustuu lämmön ja sähkön yhteistuotantoon (CPH) käyttäen olemassa olevaa vanhaa höyryturbiinia ja sen apujärjestelmiä, kuten savukaasun lämmön talteenottojärjestelmää. Savukaasun vesihöyryn tiivistymisen ansiosta uuden laitoksen kokonaishyötysuhde on noin 112 % polttoaineen tehollisesta lämmitysarvosta laskettuna.

Uusi biovoimalaitos rakennetaan vanhan Naistenlahti 2 -voimalaitoksen kattilan ja Näsijärven väliin. Voimalaitoksen arkkitehtuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota: esimerkiksi järvelle avautuva julkisivu on viimeistelty erimuotoisilla alumiiniprofiileilla. Biovoimalaitoksen arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoa antaa

Tiimi