Mäkitalon harjoitteluohjelmat – Tutor tuo lisäarvoa Trainee- ja Associate Trainee -harjoitteluihin

Kolme kertaa vuodessa 1–2 oikeustieteen opiskelijaa aloittaa kahdeksan kuukautta kestävän osa-aikaisen Trainee-harjoittelunsa Mäkitalolla. Samaan aikaan Trainee-harjoittelijoiden kanssa aloittaa myös 1–2 Associate Trainee -harjoittelijaa, jotka työskentelevät neljän kuukauden ajan täysipäiväisesti.

Trainee-harjoittelijoiden monipuolipuoliset työtehtävät koostuvat toimiston arjen pyörittämisestä ja erilaisten juridisten tehtävien suorittamisesta. Työtehtävät tarjoavat loistavan mahdollisuuden kehittää taitojaan ja soveltaa niitä käytännössä. Sujuvan ja tehokkaan oppimisen tueksi jokaiselle harjoittelijalle valitaan Mäkitalon lakimiesten joukosta tutor, joka toimii harjoittelijan matalan kynnyksen yhteyshenkilönä. Tutorin avulla uuden työn aloitus on vaivatonta ja mukavaa. Yhteistyö oman tutorin kanssa jatkuu koko harjoittelun ajan.

Mäkitalon Trainee-harjoittelijat Matias ja Antti sekä heidän lakimiestutorinsa Kerttu kertovat yhdessä mietteitään työskentelystä Mäkitalolla ja tutortoiminnasta:

Hei Kerttu, Matias ja Antti! Kertoisitteko hieman itsestänne?

Antti: ”Opiskelen neljättä vuotta kotikaupunkini Turun oikeustieteellisessä. Aloitin Mäkitalolla toukokuun 2021 alusta ja olenkin jo harjoittelujaksoni puolivälissä. Olen ollut kiinnostunut liikejuridiikasta jo opintojeni alkuvaiheesta, ja onkin ollut todella kiva päästä perehtymään alaan käytännössä. Olen kesän aikana muuttanut töiden ja opintojen vuoksi Turusta Helsinkiin.”

Matias: ”Opiskelen oikeustiedettä Helsingin yliopistossa ja tällä hetkellä käynnissä on kolmas opiskeluvuoteni. Oman alan työkokemusta olen opintojen ohessa jo ehtinyt hieman kerätä, ja Mäkitalolla aloitin työskentelyn syyskuussa 2021. Arkeni pyörii sujuvasti opintojen ja töiden parissa, ja koen, että pääsen loistavasti perehtymään itseäni kiehtoviin aiheisiin.”

Kerttu: ”Valmistuin Turun oikeustieteellisestä keväällä 2019 ja pian valmistumisen jälkeen aloitin työskentelyn Mäkitalolla. Samoihin aikoihin muutin kotikaupungistani Turusta Helsinkiin. Toimin lakimiehenä Mäkitalolla ja keskityn töissäni yhtiöoikeuteen, ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen sekä energia-alan toimeksiantoihin. Lisäksi olen hiljattain avustanut myös yritysvastuu- ja compliance-liitännäisissä asioissa. Tämän vuoden syksyllä minut nimettiin Antin ja Matiaksen tutoriksi.”

Matias ja Antti, miten harjoittelunne Mäkitalolla on lähtenyt käyntiin?

Matias: ”Mäkitalolla töiden aloittaminen sisälsi kattavan perehdytyksen, jonka lomassa pääsin heti kiinni juridiseen työhön. Koska mielenkiintoisia tehtäviä on riittänyt ja tylsiä hetkiä ei ole ollut, koen oppineeni valtavasti uutta jo ensimmäisten kuukausien aikana. Mäkitalon lämmin vastaanotto ja hieno työilmapiiri korostuivat minulle heti ensimmäisellä viikollani, kun vietimme yhdessä kollegojen kanssa kesäpäivän Helsinki Biennaalissa. Kaiken kaikkiaan olen päässyt hienosti sisään loistavaan tiimiin!”

Antti: ”Itse olen ollut Mäkitalolla jo jonkin aikaa, aloitin nimittäin harjoitteluni jo toukokuussa. Työn aloituksesta mieleeni jäi erityisesti kattava perehdytys, jonka avulla työt lähtivät sujuvasti käyntiin. Myöhemmin olin itsekin perehdyttämässä Matiasta. Trainee-jakson aikana olen päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia haastaviakin juridisia tehtäviä.”

Mitä tutortoiminta on käytännössä?

Kerttu: ”Tutortoiminta sisältää monenlaista yhteydenpitoa harjoittelijoihin. Tutoroinnin tarkoitus on, että tutor on esisijainen, matalan kynnyksen kontakti esimerkiksi, jos harjoittelija tarvitsee apua työtehtävän kanssa. Tutor delegoi tarvittaessa työtehtäviä harjoittelijalle ja antaa niistä palautetta.  Tutorointi edistää harjoittelijoiden solahtamista osaksi työyhteisöä heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien ja tutor on luonnollinen sparrailija esimerkiksi tulevaisuuden urapolkujen valintaa ajatellen.”

Matias ja Antti: ”Tutoriin on helppoa ja luontevaa pitää yhteyttä. On mukava, kun on henkilö, jolta voi aina kysyä ohjeistusta. Tutor osallistuu myös harjoittelujakson puolivälin palaveriin, jossa keskustellaan harjoittelujakson kokemuksista ja palautteesta molemmin puolin. On mukava tietää, mitä tehtäviltä odotetaan. Tutorin antama ohjaus ja palaute ovatkin keskeinen osa oppimista.”

Miten yhteydenpito tutoriin sujuu käytännössä?

Kerttu: ”Yhteyttä pidetään monin eri tavoin, eli tutorin kanssa käydään säännöllisesti lounaalla, jutellaan kasvotusten toimistolla, sähköpostitse tai laittamalla Teams-pikaviestejä.”

Antti: Tutortoiminta ilmentää Mäkitalon rentoa ilmapiiriä. Tutoriin on helppo olla yhteydessä puhelimitse, Teamsilla tai vaikka toimistolla kahvikupin ääressä.”

Matias: ”Koen kaiken yhteydenpidon olevan helppoa Mäkitalolla. Sekä tutorin kanssa että Trainee-tiimin kesken on säännöllisiä palavereita rennoissa merkeissä, mutta myös kaikenlainen muu kommunikointi ja asioista keskustelu onnistuu vaivattomasti.”

Kertoisitteko, mitkä ovat mielestänne kolme hyvää syytä hakea Mäkitalolle harjoitteluun:

Kerttu:

  1. ”Mäkitalo on keskikokoinen asianajotoimisto, jossa tehdään laajasti erilaisia toimeksiantoja, joten myös harjoittelijat saavat tehdä laaja-alaisesti eri oikeudenaloihin liittyviä työtehtäviä eri alan asiantuntijoiden kanssa.
  2. ”Harjoittelun ajaksi saa varmasti mukavan ja osaavan tutorin.”
  3. ”Juristit Mäkitalolla keskustelevat mielellään harjoittelijoiden kanssa mistä vain mieltä askarruttavasta ja auttavat harjoittelijoita työtehtävissä.”

Matias:

  1. ”Mäkitalolla Traineen tehtävissä saa oikeasti vastuuta ja haasteita. Työnkuvan juridisessa osassa omiin työtehtäviin on mahdollista vaikuttaa olemalla aktiivinen lakimiesten suuntaan ja kertomalla kiinnostuksestaan, minkälaiset tehtävät ovat itselle kaikkein mielenkiintoisia ja joihin tahtoisi tutustua. Erilaiset rutiinit ja toimiston tukitehtävät tuovat mukavaa vastapainoa juridisiin tehtäviin.”
  2. ”Harjoittelujakso on pitkä, joten sen aikana ehtii kerätä rutkasti kokemusta ja mäkitalolaisiin sekä talon toimintaan ehtii tutustua kunnolla.”
  3. ”Mäkitalo on loistava paikka kehittyä ja oppia. Monipuolisista työtehtävistä saa palautetta, ja mikäli haasteita tai kysymyksiä on, kaikki auttavat ja tukevat mielellään.”

Antti:

  1. ”On mielenkiintoista ja opettavaista työskennellä monipuolisesti liikejuridiikan eri alojen parissa.”
  2. ”Työ sisältää mukavassa suhteessa sekä toimiston avustavia tehtäviä että juridisia tehtäviä.”
  3. ”Mäkitalon oikkariyhteisö on loistava. Traineita on riittävän paljon.”

Voit lukea lisää harjoittelupaikoistamme urasivuiltamme.

Lisätietoa antaa