Mäkitalo on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen mukainen toiminta on Mäkitalolle tärkeää ja olemme sitoutuneet edistämään näitä teemoja liiketoiminnassamme. Haluamme lisäksi olla mukana edistämässä vastuullisuutta kansallisessa, pohjoismaisessa sekä kansainvälisessä yhteistoiminnassa.

Mäkitalon vastuullinen asianajoliiketoiminta on Asianajajaliiton sääntöjen ja asianajajan työstä annettujen tapaohjeiden (Hyvä Asianajajatapa) sekä eurooppalaisten asianajajien tapaohjeiden (Code of Conduct for European Lawyers) mukaista. Liiketoiminta on järjestetty asianajotoimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Mäkitalon sitoutumista jatkuvaan vastuullisuuden edistämiseen on syvennetty liittymällä osaksi Finnish Business & Society ry:tä (FIBS) sekä sitoutumalla Early Adopter -jäsenenä YK:n Global Compact -aloitteeseen, jonka myötä Mäkitalo raportoi vuosittain vastuullisuustoiminnastaan aloitteen mukaisesti.

Mäkitalon toiminnassa huomioidaan sen vaikutukset ympäristöön. Mäkitalo pyrkii minimoimaan haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja on sitoutunut säännöllisesti arvioimaan ja lieventämään toimintaansa liittyviä ympäristöriskejä. Mäkitalo tekee toiminnassaan vastuullisia hankintoja, joihin kuuluvat muun muassa kotimaisten ja lähituotteiden sekä luomu- ja reilun kaupan tuotteiden suosiminen.

Mäkitalo kunnioittaa ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Mäkitalo on sitoutunut tukemaan ja edistämään YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n Global Compact -aloitetta, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Mäkitalo noudattaa kaikkia kulloinkin soveltuvia työoikeudellisia velvoitteita.

Mäkitalo noudattaa työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä velvollisuuksiaan ja huolehtii, että työntekijöiden työturvallisuus ja työterveys on järjestetty asianmukaisella tavalla. Lisäksi Mäkitalo edistää henkilöstön työhyvinvointia monipuolisesti. Mäkitalo tarjoaa työntekijöilleen hyvinvointia edistäviä etuja ja seuraa vuosittain hyvinvoinnin kehittymistä työhyvinvointikyselyn avulla. Kyselyn anonymisoidut tulokset käsitellään koko henkilökunnan kesken ja työhyvinvointiin liittyviä kehityskohteita edistetään henkilöstö- ja osakasjäsenistä kootussa työhyvinvointityöryhmässä.

Mäkitalon toiminnassa noudatetaan ehdotonta nollatoleranssia korruptioon. Mäkitalolla on luotu prosessi asiakkaiden tunnistamiseksi ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Menettelytapoja arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti.

 

Ville Vyyryläinen
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoa antaa