Hankinta-asiantuntijoidemme kolmiosainen julkisten hankintojen webinaarisarja käyntiin syksyllä 2021

Asianajaja ja kokenut julkisten hankintojen osaaja Jenni Miettinen ja hankinta-asiantuntijamme, asianajaja Salla-Maaret Lamberg kouluttavat ja keskustelevat ajankohtaisista julkisiin hankintoihin liittyvistä kysymyksistä kolmiosaisessa webinaarisarjassa syksyllä 2021.

Voit ilmoittautua mukaan maksuttomiin webinaareihimme alla olevien linkkien kautta:

Webinaari: Tarjouksen sitovuus ja voimassaolo julkisissa hankinnoissa
Tiistai 16.11.2021 klo 9:00-10:00

Webinaari-ilmoittautuminen on sulkeutunut

Mitä teen, kun tarjouksissa ilmoitettu voimassaoloaika on päättynyt, mutta hankintapäätös haluttaisiin vielä tehdä? Voiko tarjoaja voi vetäytyä tarjouksesta? Kolmas webinaarimme käsittelee aihetta Tarjouksen sitovuus ja voimassaolo julkisissa hankinnoissa. Webinaarissa käymme oikeuskäytännön esimerkkien avulla läpi julkisissa hankinnoissakin vaikuttavat oikeustoimilain perusperiaatteet sekä erityisesti julkisia hankintoja koskevat hankintalainsäädännön vaatimukset.

Webinaari on suunnattu hankintayksiköille sekä julkisissa hankinnoissa tarjouksia tekeville yrityksille.

 

Webinaari: Erityisalojen hankinta kilpailuttamatta yhteistyön tai konserniyhteyden perusteella
Tiistai 12.10.2021 klo 9:00-10:00

Webinaari-ilmoittautuminen on sulkeutunut

Milloin samaan kuntakonserniin kuuluvalta toiselta hankintayksiköltä voi ostaa kilpailuttamatta? Mitä eroa on sidosyrityksellä ja sidosyksiköllä? Toisen webinaarimme aiheena on Erityisalojen hankinta kilpailuttamatta yhteistyön tai konserniyhteyden perusteella. Keskustelemme siitä, milloin eri hankinnan osat katsotaan erillisiksi hankinnoiksi ja milloin taas saman hankinnan osiksi ja käsittelemme muun muassa sidosyrityksiä, yhteisyrityksiä ja erityisalojen viranomaishankintayksikköjä koskevia poikkeuksia kilpailuttamisvelvollisuudesta.

Webinaari on suunnattu erityisesti vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiville hankintayksiköillle.

 

Webinaari: Sote-uudistuksen vaikutus julkisiin hankintoihin
Tiistai 21.9.2021 klo 9:00-10:00
Webinaarivieraana Katariina Lassila Salivirta & Partners Oy

Webinaari-ilmoittautuminen on sulkeutunut

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023. Mitä tämä tarkoittaa julkisten hankintojen ja niiden kilpailuttamisen kannalta? Ensimmäisessä webinaarisarjan osassa Sote-uudistuksen vaikutus julkisiin hankintoihin keskustelemme vierailevan osallistujan, Salivirta & Partners Oy:n johtavan konsultin, LL Katariina Lassilan kanssa tulevan sote-uudistuksen mukanaan tuomista hankintahaasteista ja etsimme niihin ratkaisuja.

Webinaari on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastusalan hankintayksiköille ja näillä aloilla toimiville yrityksille.

Lisätietoa antaa